KLİNİĞİMİZ

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Genel klinik temizliği, araç - gereç ve aletlerin sterilizasyonu, tek kullanımlık malzemelerin (eldiven, enjektör, hasta önlüğü, koltuk baş kılıfları) kullanılması ve tüm atık ve çöplerin genel çevre ve insan sağlığını tehdit etmemesi için bertaraf edilmesi sağlanır. Bu kuralların etkin ve eksiksiz uygulanabilmesi için, diş hekimi kadromuz, doktor yardımcı personelimiz ve hasta koordinatörümüz sürekli eğitime tabi tutulmaktadır. Etkili bir enfeksiyon kontrolünün 3 aşamadan oluşması gerekmektedir.


1. TEMİZLEME


Kullanılan araç - gereç ve aletlerin üzerlerinde kalan her türlü kirlilik, ilk önce ultrasonik cihazlar ile temizlenir. Daha sonra, akar suyun altında ikinci bir temizleme uygulanıp, kurutularak sterilizasyon için hazır hale getirilir.


2. MİKROORGANİZMALARIN UZAKLAŞTIRILMASI


Sterilizasyon:


Aletler üzerinde bulunan bakteri - virüs ve bunların sporlarının tamamen öldürülmesi işlemidir. Bu işlem için kliniğimizde yüksek ısıda kuru hava cihazı ve basınçlı buhar cihazı kullanılmaktadır.


Dezenfeksiyon:


Mikroorganizmaların kullanılacak olan malzeme ve yüzeylerden kimyasal ilaçlar kullanılarak uzaklaştırılması veya inaktif hale getirilmesidir.


3. ŞARTLARIN İDAMESİ


Temizlik ve sterilizasyon - dezenfeksiyon ile sağlanmış olan şartların, hastalarda tedavide kullanılana kadar steril halde korunması ve hazır halde bulundurulmasıdır.


KLİNİĞİMİZDEKİ GENEL UYGULAMALAR:


Kliniğimizin genel temizliğinin sağlanması ve korunması için; güne başlanmadan önce detaylı bir temizlik yapılır. Gün içinde hastalarımız rahatsız edilmeden gerekli temizlik işlemleri uygulanır ve gün sonunda tekrar genel bir temizlik yapılıp klinik kapatılır.


Tedavisi tamamlanan her hastadan sonra, hastanın oturduğu koltuk, kullanılan aletler, çalışma sırasında eldiven ile dokunulan her yer özel yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilir ve bir sonraki hasta için hazır hale getirilir.


Tükürük emici, plastik bardak, koltuk baş örtüsü, aletlerin konulduğu tabla örtüsü toplanıp enfekte atık çöpüne atılır. Dezenfeksiyon işlerinin sonrasında bunların hepsinin yeni ve temizi hazırlanır.


Tüm tedavi araç - gereç ve aletler temizlenir, steril - dezenfekte edilir ve tekrar kirlenmemesi için temiz ve kapalı bir ortamda kullanıma kadar korunur.


Tedavi sürecinde hastaları korumak amacıyla tek kullanımlık hasta önlüğü kullanılır. Gözlere yabancı cisim gelmemesi ve mikrop bulaşmaması için, hastalarımıza özel koruyucu gözlükler takılır.


Protez hastalarından alınan ölçüler, teknisyene gönderilmeden önce dezenfekte edilir ve teknisyenden gelen protezler hastaya uygulanmadan önce mutlaka dezenfekte edilir.


Hasta tedavilerinden sonra toplanan atıklar, tek kullanımlık malzemeler, çöpler ENFEKTE ATIK olarak değerlendirilir. Bu çöpler, çevre insan sağlığına zarar vermemesi için özel olarak toplanır; yırtılıp dağılmasına yol açmayacak ve sızdırmaz şekilde paketlenir. Bundan sonra, imha edilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSTAÇ tarafından kliniğimizden alınır ve özel yöntemler ile bertaraf edilir.


Genel klinik temizliği, araç - gereç ve aletlerin sterilizasyonu, tek kullanımlık malzemelerin (eldiven, enjektör, hasta önlüğü, koltuk baş kılıfları) kullanılması ve tüm atık ve çöplerin genel çevre ve insan sağlığını tehdit etmemesi için bertaraf edilmesi sağlanır. Etkili bir enfeksiyon kontrolünün 3 aşamadan oluşması gerekmektedir.


25

25 Yıllık Tecrübe

1250

İmplant Tedavisi

5.000

Ortodonti Tedavisi

100.000

Diş Tedavisi